Weet u welke onderhoudsverplichtingen u heeft?

Wij kregen steeds vaker van Facility Managers te horen dat ze geen duidelijk inzicht hebben in:

  1. De opbouw van servicekosten
  2. Onderhoudsverplichtingen aan gebouwgebondeninstallaties;
  3. Hoe dit gedocumenteerd moet worden;
  4. Op welke manier ze leveranciers kunnen beoordelen op kwaliteit en kosten.

Omdat wij van mening zijn dat kennis gedeeld moet worden stellen wij elke week een gratis blog beschikbaar en zijn we heel erg benieuwd naar jouw visie op deze onderwerpen. In elke tekst vind je een link naar het gratis document: "De 7 Tips voor een winstgevend pand" Het enige wat wij als tegenprestatie vragen is inzage in jouw facilitaire uitdagingen.

Het nieuwe werken ook iets voor u?

Hoort u ook overal om u heen dat “Het nieuwe werken” de oplossing is voor al uw problemen? Denkt u dan ook wel eens, “Het Nieuwe Werken” is toch een middel, en geen doel op zich? Wilt u dus inzicht of Het Nieuwe Werken voor uw specifieke bedrijf ook kostenbesparingen oplevert?

Lees dan deze whitepaper met de 5 stappen om te komen tot “Uw nieuwe werken”!

Het nieuwe werken moet werken prettiger maken en daarnaast een bijdrage leveren aan het slimmer omgaan met beschikbare middelen.

Elke organisatie is uniek en heeft zijn eigen structuur, cultuur, doelen, processen en mensen en vraagt daarom om een op maat gemaakte aanpak. Het kopiëren van een inspiratiebron betekent een nieuwe werkomgeving, maar dat betekent niet automatisch een passende en ondersteunende oplossing .

Hoe komt u nu wel tot een passende, ondersteunende nieuwe werkomgeving? Wij geven u 5 tips om u hierbij te helpen.

 

Tip 1: Onderzoek het huidige kantoorgebruik

Hoe wordt de huidige kantooromgeving gebruikt? Krijg inzage in het gebruik door in kaart te brengen wat de bezettings- en benuttingsgraad is. Niet alleen van de werkplekken, maar ook van het restaurant, vergaderruimtes, parkeerplaatsen, et cetera.

Breng processen in kaart door te meten welke activiteiten er hoe vaak uitgevoerd worden. Denk hierbij aan geconcentreerd werken, telefoneren, en overleggen.

Doe daarnaast onderzoek naar het gedrag en houding van medewerkers. Zijn ze bekend met Het nieuwe werken, waar liggen de grootste uitdagingen en frustraties? Ga in gesprek om uit te vinden wat toegevoegde waarde heeft en wat niet. Welke behoeftes zijn er om de werkzaamheden zo optimaal mogelijk uit te voeren?

 

Tip 2: Stel doelen

Welke kant gaat het bedrijf op en wat houdt dit in voor de werkomgeving? Stel vast op welke manier de werkomgeving een zo goed mogelijke bijdrage kan leveren aan het behalen van deze doelstellingen. Vergeet hierbij niet missie en visie te verwerken in de inrichting. Stel doelstellingen op voor de nieuwe werkomgeving, zodat ook daadwerkelijk te meten valt hoeveel toegevoegde waarde de nieuwe werkomgeving straks heeft.

 

Tip 3: Multidisciplinaire aanpak

Het succesvol implementeren van een nieuwe werkomgeving is geen “one man show” maar vraagt om een integrale aanpak. Betrek afdelingen zoals HR, ICT en Finance en werk samen naar de beste oplossing toe. Dit vergroot niet alleen het draagvlak, maar levert vaak ook nieuwe multidisciplinaire inzichten op.

 

Tip 4: Betrek medewerkers

Bij het bedenken van een nieuwe werkomgeving is het belangrijk dat uw medewerkers hierin betrokken worden. Wie anders dan de werknemer zelf kan  bepalen hoe hij het meest efficiënt werkt? Wees daarbij wel eerlijk over de doelstellingen en maak duidelijke afspraken over het verwachte resultaat (efficiency, medewerkerstevredenheid, kostenreductie). Wat wordt er geleverd en wat moet de medewerker zelf halen? Communicatie is altijd tweezijdig, dus sta open voor inbreng en luister naar weerstanden. Communicatie is geen momentopname, blijf communiceren ook als het concept staat. Neem nieuwe medewerkers bij de hand en ondersteun ze.

 

Tip 5: Evalueer en verbeter

Evalueer periodiek en stel middelen beschikbaar om te verbeteren. De organisatie is continu in beweging en dit geldt ook voor de werkomgeving. Train mensen, pas inrichting en dienstverlening aan als dit nodig is. Creëer een situatie waarbij verbetering een continue proces is.

 

 

Gratis Expert sessie

Deze 5 tips geven een eerste indruk van welke stappen doorlopen moeten worden om uw kantooromgeving optimaal in te zetten voor het bedrijf. Wilt u weten hoe binnen uw organisatie de productiviteit, loyaliteit en tevredenheid verhoogd kan worden? Vul dan de 5 korte vragen in van de Nationale Kantoor Scan en wij nemen contact met u op voor een gratis sessie van 1 uur bij u op locatie.